mechipxinh

Giỏ hàng (0)

Toefl Junior bộ 17 quyển

Mã sản phẩm: 1023710

Số lượng: Đặt mua

  Hỗ trợ:  

0

Hà Nội

Hỏi về sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: 1023710

Tên sản phẩm: Toefl Junior bộ 17 quyển

Chuyên mục: Sách giáo trình học tiếng Anh - KET - A2 - PET - B1 - FCE - B2 - Listening - Speaking - Reading - Writing - Grammar - Vocabulary

#Toefl_Junior ( học sinh cấp 2- trung học cơ sở ) bộ gồm 17 quyển - có file nghe:

- Perfect Toefl Junior Book 1-2-3

- Toefl Junior Listening

- Toefl Junior Reading

- Toefl Junior Language form and Meaning

- Toefl Junior Vocabulary Practice

- Toefl Junior 10 Practice Test

- Master Toefl Junior Basic CEFR level A2 Listening Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level A2 Reading Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level A2 Language form and Meaning Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B1 Listening Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B1 Reading Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B1 Language form and Meaning Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B2 Listening Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B2 Reading Comprehension

- Master Toefl Junior Basic CEFR level B2 Language form and Meaning Comprehension